Nettverkssamling- felles innsats i julen for lavinntektsfamilier

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.